Batteritips - Vedlikehold og lagring

Her finner du litt info om vedlikehold, lagring og bruk av blybatterier.

Et blybatteri skal til enher tid holdes rent og tørt, dette for å hindre krypstrømmer mellom terminalene, som fører til selvutladningen av batteriet.
Sørg for at poler og kabelsko er rene og ikke har irr eller et belegg mellom pol og polsko.
Når det gjelder batterier som kan åpnes og etterfylles må syrenivået kontrolleres regelmessig og om nødvendig justeres med demineraliset batterivann.

Batteriets hvilespenning gir en indikasjon på ladestatus, og skal ved lagring ikke falle under 12,4V
Et batteri som står med 12,4V eller lavere spenning vil sulfatere og bli ødelagt i løpet av noen uker.

Til sammenligning har et fulladet batteri en spenning på ca 12,7 volt, men rett etter ladning må batteriet hvile ubelastet i noen timer, slik at spenningen kan stabiliseres før korrekt hvilespenningen kan måles.

test_spenning.jpg

Er du i tvil om tilstanden på batteriet ditt, så er du velkommen innom for en gratis batterisjekk hos oss.

Det finnes en enkel huskeregel når en skal lagre et batteri - «LADING» - alle blybatterier som skal lagres må være fulladet når de settes bort for sesongen, samt at minuspolen/kabelen skal kobles fra batteriet.
Vi anbefaler å lade batteriet hver 3 måned når det ikke er i bruk, samt å oppbevare det på en kjølig plass. Selvutladningen halveres for hver 10. grad temperaturen synker.
I tillegg kan batterier som er utladet fryse og bli ødelagt ved bare noen få minusgrader.

For å sikre at batteriene oppnår maksimal lagringstid på en trygg måte, skal den gjennomsnittlige lagringstemperaturen i løpet av ett år være 15 °C.
Den kortvarige lagringstemperaturen bør ikke overskride 25 °C, ettersom det kan virke negativt inn på batteriets levetid.

Et blybatteri skal alltid være fastmontert under bruk. Det er viktig med god ventilasjon, spesielt i forbindelse med lading